หอคอยแห่งแสง

                    หอคอยแห่งเกียรติยศทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นสถานที่ผู้กล้าทุกคนต้องเดินทางมาพิสูจน์ความสามารถ ว่ากันว่าหอคอยแห่งแสงสูงตระหง่านเสียดฟ้าเชื่อมไปถึงสวรรค์ ปรากฏขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่แผ่นดินถือกำเนิด ไม่มีใครบอกได้ว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไร หรือนี่อาจเป็นบททดสอบจากสรวงสรรค์

ใครกำลังมองหาคิวบิค ชิ้นส่วนเทพๆ และของสำหรับอัพเกรดฮีโร่ ระบบนี้เลย มาดูรางวัลประจำเดือนกัน


                    ผู้กล้าทุกท่านจะมีสิทธิ์ในการเข้าต่อสู้ วันละ 5 ครั้ง เท่านั้น! หลังจากจบการต่อสู้จะไม่ได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต กล่าวคือ หากการต่อสู้ที่ผ่านมา นักรบไดัรับความบาดเจ็บจะต้องเข้าสู้ทั้งๆ ที่บาดเจ็บในชั้นถัดไป หรือใช้ฮีโร่ตัวอื่นของท่านเข้าการต่อสู้ครั้งต่อไปแทน


ทุก 5 ชั้น ท่านสามารถซื้อบัพพิเศษ และรับสิทธิในการสุ่มกล่องรางวัลพิเศษ


                    การต่อสู้ในหอคอยแต่ละชั้นจะไม่เหมือนกัน นักรบอาจจะพบฝูงมอนสเตอร์จำนวนมาก หรือพบฮีโร่สู้แบบ 1vs1 หรือ 3vs3 แม้กระทั่ง 1vs3 เป็นต้น เพราะฉะนั้นนักรบควรจะมีฮีโร่ให้เปลี่ยนที่หลากหลาย เพื่อที่จะสามารถไต่หอคอยได้ง่ายขึ้น                    เมื่อถึงวันถัดไปพลังชีวิตของฮีโร่ของนักรบจะได้รับการฟื้นฟูทั้งหมด หากไม่อยากให้เสียสิทธิ์ในการต่อสู้หอคอยครั้งที่ผ่านมา นักรบจะสามารถกด "กวาดล้าง"ไปจนถึงด่านที่นักรบเคยผ่านมาแล้วสำเร็จได้เลยทันที